Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.2eshop.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností ­­­­Ing. Rudolf Libý.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

Internetový obchod  2eshop.cz je provozován firmou Ing. Rudolf Libý, IČ: 12238708, DIČ: CZ530322146, sídlo: B. Němcové 289, Neratovice 277 11.

Kontakty:

email: obchod@2eshop.cz (na dotazy odpovídáme do jednoho pracovního dne)

tel.: 777 030 122 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00)

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme Vám možnost nonstop nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do několika málo minut po jejím odeslání. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. V pracovní době obratem, jinak následující pracovní den. O odeslání zboží budete také informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství, cena apod.) Vás telefonicky zkontaktujeme pro potvrzení objednávky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do odeslání zboží zrušit telefonicky nebo e-mailem. Stačí uvést číslo objednávky.

BALNÉ A POŠTOVNÉ

Balné neúčtujeme. V případě hodnoty objednávky nad 2500,00 Kč, je dopravné zdarma. Pokud je hodnota objednávky nižší, účtujeme dopravné ve výši 130,00 Kč včetně DPH + 50,00 Kč doběrečné včetně DPH. Pokud by bylo nutné rozdělit z důvodu hmotnosti zásilku do více balíků, budeme Vás informovat. Zboží přepravujeme Českou poštou nebo službou GLS. U dodávek většího rozsahu je možné dohodnout i jiné způsoby dopravy.

Osobní odběr - Zákazník má možnost ihned odebrat objednané skladové zboží osobně na adrese Jiráskova 1475, Neratovice 277 11 v době po-čt 7.00-17.00,  pá 7.00-16.00, so 8.00-11.00.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obvyklým způsobem platby je úhrada zboží při převzetí zásilky - dobírka. Na přání je možné platit předfakturou, tzn. objednáte zboží, dostanete předfakturu, kterou zaplatíte, po připsání celé částky na náš účet Vám odešleme zboží společně s fakturou - daňovým dokladem. Při osobní odběru lze platit hotově. Způsob platby se zadává při objednávání zboží. Pokud požadujete dodání jiným způsobem, uveďte toto do poznámky.

Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 5006824003/2600, IBAN: CZ62 2600 0000 0050 0682 4003, BIC: CITICZPX.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta u většiny zboží je v pracovních dnech 48 hodin pro zásilky odesílané GLS nebo Českou poštou. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat nepoškození a neporušení přepravního obalu. Pokud je zjištěno mechanické poškození nebo porušení přepravního obalu, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav a množství zboží a v případě poškození nebo chybějícího zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dokladu o převzetí zásilky zákazník stvrzuje, že zásilka byla převzata v nepoškozeném přepravním balení.
Reklamaci poškození zboží nebo nekompletnost zásilky zjištěnou po rozbalení přepravního obalu je nutné řešit ihned po převzetí zásilky od dopravce telefonicky nebo e-mailem s dodavatelem.
V případě oprávněné reklamace bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že zákazník převzal zásilku s poškozeným nebo porušeným obalem, reklamace bude zamítnuta. Stav přepravního obalu je v případě reklamace nutné zdokumentovat.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby (např. nevhodný typ, barva ...) vyměníme nepoužité a nepoškozené zboží za jiné. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Postup vyměnění zboží je nutné dopředu dohodnout s našimi prodejci.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele bez ohledu na skutečnost, zda si zboží objednali na stránkách www.2eshop.cz či nikoliv.
Při potřebě vrátit zboží nás kontaktujte, každý případ budeme řešit individuálně.

POSTUP PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. informujte nás předem telefonicky či e-mailem
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naší adresu.
 3. zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv poškození a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodu
 4. je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám složenkou nebo na Váš účet peníze vrátíme.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Tyto vady je kupující povinen neprodleně nahlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, je tedy potřeba převzít balík pouze v neporušeném stavu.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí zásilky.

 1. informujte nás o reklamaci předem telefonicky či e-mailem
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
 4. přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.