Polyuretanové pěny

CHARAKTERISTIKA

Polyuretanové pěny jsou rozpouštědlové hmoty, které nabývají na objemu působením vzdušné a podkladové vlhkosti. Vyznačují se velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních, především porézních materiálů a výbornými izolačními vlastnostmi. Působením ÚV záření dochází k degradaci pěn, proto je potřeba je po vytvrzení uzavřít nátěrem, přetmelením, nebo omítnutím.

VÝHODY

dobré tepelně a zvukové izolační vlastnosti, výborná přilnavost na stavební materiály, rychlá řezatelnost, přetíratelnost

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

vyplňování a těsnění stavebních otvorů, lepení izolačních materiálů

Značky: 

Vše